https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

http://esynvm.5670011.com

http://o7uxug.mianyangzai.com

http://5p0w0y.93bus.com.cn

http://dm6k5n.93bus.com.cn

http://0yfqy6.ashesrip.com

http://n5q4x5.garvin.cn

http://ngn5fr.metajp.com

http://dlsg50.yuanpifa.com

http://o6kyrt.dsstern.com

http://0oa40a.gzlvyou.cn

搜狐网站搜狐星空

苏北风灾 少些悲情渲染多些救援投入

最新传奇sf 马思纯马思纯 虽然这只是好朋友之间的搞怪画面,但小编觉得,如果腮红不是这么夸张,这款妆容应该还是蛮时髦的,毕竟有今年大火的吻唇妆和多丸子头。

纵览本次苏北风灾,一个突出的印象是悲情少了、救援框架展现得更扎实了,救灾能力良性运转。一个应急能力良好、政府与社会协同救灾的地方不惧怕灾害。灾害造成损失,也构成了检验。

 文丨司徒小山(搜狐特约评论员)

 6月23日下午两点半左右,苏北风灾席卷盐城,包括射阳、阜宁在内的多个县镇遭受强对流天气的突然袭击,大风、冰雹、强雷电、短时降雨等造成一系列自然损害。今日9点江苏省政协工作会议上,主持会议的江苏省省长石泰峰通报,射阳阜宁龙卷风冰雹特别重大灾害已造成98人死亡,800人受伤。

 这次风灾从地方议题突入全国议程,源自一段围墙被强风吹倒,导致学生遇难开始。这次苏北风灾的破坏力在数小时内被媒体意识到严重,门户网站纷纷开通直播间,迅速呼应了政府层面的救灾行动,并且与社会救灾迅速反应相合拍,风灾迅速定格为全国大事件。

 这次无疑是天灾,但是其最大的祸首瞬时龙卷风风力消失就消失,甚至无法有确实的记录,这也是苏北风灾短时间内打蒙全国人的关键所在,也是巨大的死伤规模令人感到吃惊的原因。好就好在,这次救灾的动员及资源投入非常迅速,也非常充沛。

 局部地区的灾害天气造成大型灾难,在此之前已经有过几年前的潮汕水灾作为例证。苏北风灾这次,因为在平原地区,救灾资源容易投入,而且盐城与苏中紧邻,江苏省内的救灾资源可以快速投入灾区。如果今日(24)不再下雨,对于紧急救援无疑是利好。

 就昨日的救灾情形看,盐城地区的灾害应对——无论是政府主导的还是民间公益协作救灾——都表现不错。在72小时内的紧急救援阶段,伤员治疗与现场搜救当然是最重要的部分,另外考虑到风灾的影响力,安置受灾民众也是本次救灾的重点方向。

 国家启动三级救灾响应后,先期1000顶帐篷、2000张折叠床、10套场地照明灯已经发到江苏。从物资类型看,也能看出是把安置工作摆在了重要位置,这是一个准确的预判。许多当地学校也在开放学校、体育馆供临时安置使用,说明救灾沿着正确的方向在推进。

 在城镇里,可以使用的紧急安置场所相较于村庄是有优势的,那么,以受灾的自然村为单位,及时设置公共避难场所,快速形成救灾的“据点”无疑是今日就该实现的目标。在公共紧急避难所之外,快速补充家庭备灾能力,比如应急用水,食品与照明,也是必须跟上的。

 救灾型的民间公益机构派往苏北灾区评估的人员已经抵达现场,搜救队、帐篷与资金随后跟进,有条不紊地与政府的救灾体系相互衔接。在汶川地震、雅安地震、尼泊尔地震等救援行动中砥砺出来的社会救援力量,在苏北风灾中表现良好,成为政府救灾的补充。

 风灾造成供电通信与供水设施受到激烈损毁,尽快将其恢复,可以更顺利地开展灾区安置工作。所以,基础设施方面的抢险恢复,与受灾民众的搜救安置,成为72小时内救援中特别需要协调一致的地方。国家、江苏、社会如此重视,发生在平原地带的救灾与自救让人有信心。

 可以想见,如果雨天能够尽快完成,会推动紧急救援阶段提早收尾,从而将救灾工作推进到过渡安置阶段、乃至于灾后的局部重建。安置与重建需要时间,需要投入财力与耐力,也更需要政府与社会的协同合作。关注苏北风灾,这是最近几日举全部力量要做到的。

 总之,纵览本次苏北风灾,一个突出的印象是悲情少了、救援框架展现得更扎实了,救灾能力良性运转。这里面当然有地理、经济、经验等各方面原因,但它仍然具有启发性:一个应急能力良好、政府与社会协同救灾的地方不惧怕灾害。灾害造成损失,也构成了检验。

专题策划: 搜狐评论
皂君东里 当木江乡 新港东 井岸大桥东 北庭镇 三教堂 凤家寮 外德名园 鹤市镇 西直门站外环 黄河街道 新市场街道 江苏江宁区汤山镇 依希来木其乡 科布尔镇 远大都市风景 梁二圪旦 注沟镇 流马镇 白地市镇 森水村 东铺头街道 石狮市西灵路灵秀派出所 东青镇 三沿
早餐粥店加盟 早餐加盟什么好 豆浆早餐加盟 早点快餐加盟 雄州早餐加盟电话
河南早餐加盟 早餐面馆加盟 湖北早餐加盟 特色早餐店加盟 早龙早餐加盟
早点加盟小吃 口口香早点加盟 连锁早餐加盟 早点加盟多少钱 娘家早餐加盟
雄州早餐怎么加盟 北京早餐加盟 知名早餐加盟 雄州早餐加盟电话 清美早餐加盟
技术支持:克隆侠蜘蛛池 www.kelongchi.com