https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

http://j6wtm1.azfame.com

http://5huewj.hzkqjx.cn

http://aevqtr.dsstern.com

http://w1oow6.9633.org.cn

http://tbtp1t.shercongo.com

http://gdbjld.yccgs.com

http://ksfdgo.bkt.org.cn

http://emp0dr.haimale.com

http://zh1w5j.irud.cn

http://t0rnqs.wizen.cn

搜狐评论-搜狐网站> 国际评论
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

中国渔民捕个鱼 韩国用得着炮轰吗

来源:人民网-人民日报海外版 作者:侠客岛
 • 手机看新闻
原标题:中国渔民捕个鱼 韩国用得着炮轰吗
原文配图:10月7日,在韩国西部海域,一艘中国渔船撞沉一艘韩国海警船后逃逸。
原文配图:10月7日,在韩国西部海域,一艘中国渔船撞沉一艘韩国海警船后逃逸。
原文配图:韩联社称,已经成为国际社会公共敌人的中国渔船,世界各国都采取开炮、击沉等强硬措施。
 原文配图:韩联社称,已经成为国际社会公共敌人的中国渔船,世界各国都采取开炮、击沉等强硬措施。
原文配图:韩国在野党利用媒体借机批评朴槿惠政府。
原文配图:韩国在野党利用媒体借机批评朴槿惠政府。
原文配图:好有穿越感。
 原文配图:好有穿越感。
三剑客奇迹私服网站  同时,还存在同一位用户在不同网站之间数据被共享这一问题,许多用户遇到过在一个网站搜索或浏览的内容立刻被另一网站进行广告推荐的情况。

 10月7日,在韩国西部海域,一艘中国渔船撞沉一艘韩国海警船后逃逸,于是又触发了韩国国内的民愤。

 岛妹在韩国,身处各色激烈的舆论中间,真心觉得韩国媒体和政府已经歇斯底里。在相关取证调查工作尚未完成前,韩国媒体便铺天盖地来一通煽动性报道,一口咬定中国渔船为非法作业,呼吁政府采取强硬措施,保护韩国的渔业资源,甚至有人呼吁应该直接投入海军来执法。

 韩国政府在11日宣布,未来再有中国渔船非法作业,反抗执法,韩国海警将采取炮舰射击或船体撞击等武力方式。今天,韩国执政党新国家党议员李政显(音译)强烈批评中国渔船撞击韩国海警船的行为,反问“如果说这不是战争,那是什么”、“中国渔船显然是蓄意攻击(韩国海警船),是抱着杀人企图撞击的(韩国海警船)”,指责韩国海警在事发当时对应太过软弱、让人无法理解。

 打脸

 但很快,韩国媒体和政府就被打脸了。

 中国外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上表示,韩方说法站不住脚,“根据韩方提供的地理坐标,事发地点为北纬37度23分06秒,东经123度58分56秒,经过核实,该地点位于《中韩渔业协定》规定的‘维持现有渔业活动水域’。根据该协定规定,韩海警在该海域开展执法活动并无法理依据”。

 这脸打得啪啪响。

 在没有法理依据的海域开展执法活动、滥用执法权,却反过来指责中国渔船非法捕捞,真是欲加之罪,何患无辞。况且这些打渔者都是普通中国百姓,又不是军队,“欺负韩国”的说法实在是过于敏感了。如果我们非要抬杠的话,9月底韩国海警使用爆音弹导致3名中国渔民死亡,这笔账还没算清楚呢。

 中韩渔业合作是双边关系的重要组成部分,而合作过程中难免会出现一些冲突和摩擦,但这并不影响双方渔业合作的大局。而且,对于存在的问题,中国也在努力与韩国开展相关方面的协商,以使渔业合作更加有序化。但矛盾的解决终归有个过程,想要一劳永逸地消除偶发的纠纷,目前来看并不现实。

 不过,如果我们结合不久前发生的济州岛中国游客被拒签事件,以及这些年来屡次发生的两国间渔船与海警船的冲突,背后都有韩国舆论对事件的渲染、对中国的不友好言辞。尤其是萨德事件以来,两国间官方交往陷入低谷,随之民间的对立情绪也增长起来。就岛妹观察,韩国这段时间集中“厌华”情绪并非空穴来风。

 缘由

 你可以把它理解为韩国的“舆论报复”。

 萨德入韩严重威胁中国国家安全,但韩国政府和媒体却声称韩国只是自我防卫、目的在于防范来自朝鲜的威胁,这个谎言侠客岛早有文章戳穿(点击阅读)。这段时间,两国舆论界就萨德问题“唇枪舌剑”,韩国舆论一直把自己视作朝核问题的受害者,以此证明部署萨德的必要。对中国的反对,自然心存怨怼,认为中国干涉内政。于是,在中国媒体报道中国游客在济州岛被关小黑屋等事件时,韩国媒体就认为中国小题大做,无非借此表达在萨德问题上的不满。因此,在撞船事件发生后,韩国媒体便抓住机会,反过来恶心中国,发泄不满。

 而韩国4月份国会选举后,出现了“

 朝小野大”局面,现政府和执政党处境艰难,为打破政治僵局、冲抵于己不利的国内舆论环境、提振支持率,甚至为明年下半年的总统大选铺垫,执政党就打出一贯的转移焦点牌,塑造“代表国家和国民利益”的伟光正形象,借此影响舆论、提升国民对执政党的支持。这叫“转移国内矛盾”。

 这从执政党和在野党微妙的态度差异中可以略窥一二。针对此次撞船事件,执政党一味强硬,不乏过分的煽动性言论,而在野党,则借机讽刺执政党在过去犯下的政策失误。比如国民之党,在韩国政府发表强硬举措后表示,如果要韩国海警能够“向中国渔船开炮”,必须首先恢复在“世越号”沉船事件后,被草率解散的韩国海警,使其重新拥有独立执法地位。

 如果我们再来一点微观,韩国精英层中亲美保守势力的赌博心态和冒险主义可能也是重要的推动因素。

 具体而言,美韩虽然已经宣布了萨德部署地点和部署时间,但在最终完成部署之前,亲美派们总是放不下心。他们要借撞船事件进一步激怒中国,造成对立态势,激起和深化韩国人的反华情绪,以抵消部分民众在萨德问题上的反对声音,以使萨德的部署彻底失去回旋余地。

 如果我们算笔经济账,部署代价昂贵的萨德,还是亲美强硬势力发军火财的好机会呢。在2016年的韩国政府预算中,政府预算总额为400.7兆韩元,其中外交部的预算额为4.6兆韩元,而国防部的预算额却高达40.3兆韩元,几乎是外交部的十倍、政府总预算额的十分之一!而据说,国防部预算中的大部分都是用来购买武器的。这些军火利益集团们唯恐天下不乱,浑水好摸鱼,遗憾的是,这个“鱼”是韩国的老百姓,巨额军火交易的背后都是老百姓的血汗税钱。

 当然,除了这些现实的原因之外,还有一定的历史原因。冷战时期,韩国历届政府尤其是朴正熙政府不遗余力地推行反共洗脑教育,这给冷战时期成长起来的几代人植入了反共倾向,这种倾向仍然是相当一部分韩国人看待中国时的思维底色。

 举个例子,前段时间韩国流行的一部电视剧里,中国保安的制服充满了浓浓的旧时代气息,像国军?岛上资深的朝鲜问题专家说,像朝鲜人民军军服。

 当然,在这次撞船事件中,韩国媒体也有点心虚,非要拉上其他国家来给自己“站队”,把中国渲染成国际社会的“公共敌人”。这心态像极了咱小时候打架,小个子非得拉几个伙伴才敢跟大个子叫板。

 不过,无论韩国反应多么激烈,它都要学会在愤怒之后摆正位置,因为中国永远是韩国绕不过去的强大存在。

 文/在河之洲(发自韩国首尔)

 编辑/独孤九段

 <IMG height=">

媒体:我说韩国,中国渔民捕个鱼用得着炮轰吗
star.news.sohu.com true 人民网-人民日报海外版 http://star-news-sohu-com.cliczic.com/20161014/n470228443.shtml report 4161 原文配图:10月7日,在韩国西部海域,一艘中国渔船撞沉一艘韩国海警船后逃逸。原文配图:韩联社称,已经成为国际社会公共敌人的中国渔船,世界各国都采取开炮、击沉等强
(责任编辑:齐贺 UN656)
西山农业园区 溧水 雁洪镇 李新店乡 巴隆乡 前王公厂 大曹庄乡 山西省霍州市白龙镇后湾村 大理 赛头管区 臣旗涂 七宝山乡 安平巷社区 卢正卷村 直埠 李马坪 一德东 集宁市 下龙潭 海椒市 汤子里 邓杨 庆园桥 阿日扎 龙河镇
早点工程加盟 早餐加盟什么好 早点加盟多少钱 早餐行业加盟 娘家早点车怎么加盟
早餐小吃店加盟 加盟早点 早点加盟好项目 早餐行业加盟 早点连锁加盟店
小投资加盟店 早餐加盟项目 早点加盟连锁 全球加盟网 早点来加盟店
早点夜宵加盟 特色早餐店加盟 早餐豆浆加盟 陕西早点加盟 安徽早点加盟