https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

http://pelwn4.fcpccolumbia.com

http://hpa7lg.shbaidali.net.cn

http://akdxe9.qzbowen.cn

http://0sidnn.rsvpshop.com

http://e3gjg6.cmmbyd.com

http://ey15go.hnybd.com

http://p1dpw4.cndaji.cn

http://hw9bs4.divaev.com

http://shcog1.mgces.cn

http://lsa8p9.sizehas.com

搜狐评论-搜狐网站> 社会评论
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

飞机险些相撞 “跑道侵入” 不是每次都能万幸

来源:综合 作者:京华时报
 • 手机看新闻
原标题:“跑道侵入” 不是每次事故都能万幸
奇迹私服战士加点比例 凤凰网直播时,腊八节佛教文化氛围也热成了一锅粥,在线关注人数达到了40余万人之众。

 11日,两架东航飞机险些在上海虹桥机场的跑道发生碰撞,好在正在加速起飞的机长果断起飞,避免了惨剧。12日下午,中国民用航空局对事件进行了通报,经初步调查,这是一起“跑道侵入”事件,起因是塔台管制员的指挥失误。

 “真是捡了一条命”,有乘客如是感叹。该事件具体是怎么回事?有人解释,“(事发时)相当于直行车辆突然发现路口有个会入的,然后一脚油门过去,而且是飞过去的”。如果不是擦身而过,那突如其来的致命一“吻”,或将导致数百条生命伤亡。万幸!

 如今,初步调查结果已公示,是否意味着这起“未遂”事件就可翻篇?答案是否定的。很显然,这是一个极其低级的错误。诚如业内人士所称,如果有其他飞机正在起飞,即便是管制员给了穿越指令,其他飞机也应是停在等待线上,飞行员都会确认跑道上有没有飞机才会穿越,这是基本的飞行常识。问题是,有些人什么错都敢犯,连基本的飞机常识都能突破?

 即便确是失误,也不可原谅。如果只是庆幸而无反思,只是调查而无处理,谁敢保证没有下一次失误?既是失误,说明是无心之失。可是,不少灾难性事故恰恰都是无心之失。

 有专家建言,避免此类事件可依靠科技手段。并举例称,美国繁忙的机场依靠自动灯光引导技术,有效控制穿越跑道的风险,能精确到10米的水平,这种技术已成功使用10年。它山之石固然可以攻玉,但技术毕竟由人操控,再先进的技术如果碰到不负责的人,技术就会失灵,甚至迸发出更可怕后果。

 针对这起事件,有媒体用“东航又出事”描述。一个“又”字,可谓不留情面。其背景是,东航近来频频出事——一项统计显示:“5月份东航成都飞康定降落时跑道外接地,撞坏6个进近引导灯,在水平尾翼和轮胎刺穿的情况下返航,差点机毁人亡;上个月一架波音737降落大理冲出跑道;这次又差点重演特内里费空难。”

 一而再、再而三地出事,偶然乎?必然乎?如果视为偶然,公众恐怕不答应;如果归结为必然,东航管理层或会喊屈。毕竟其他航空公司也出过事,比如2018-10-20,厦门航空公司(大连-杭州),与中国南方航空公司(大连-沈阳),在大连机场也发生过“跑道侵入”事件。

 不管东航是否抱冤,一个最基本的底线是,生命至上,安全第一,生命安全来不得半点麻痹大意。对东航这起事件,既不能无限上纲上线,也不能孤立视之。有专家说得中肯,即便属于塔台管制员的指挥失误,也不完全是当班管制员一两个人的问题,而是牵涉空管员培训、绩效导向、疲劳管理、运行规则、安全文化、管理体制等方面。换言之,窥一斑而知全豹,指挥失误的背后可能存在诸多深层次危机,不一一灭掉可能导致危机的引子,不彻底革除危机成长的温床,这次是万幸,下次可能是不幸。

 基于惯例,出现巨大的生命伤亡,涉事企业才能真正受到触动;事故发生在自己身上,才能忙不迭修复漏洞。不知这次事件能否真正触痛东航,也不知其他航空公司会否受到震动?“谨慎能捕千秋蝉,小心驶得万年船”,以生命的名义,吁求相关企业、管理方都能牢记教训,远离灾患。

 王石川

star.news.sohu.com false 综合 http://epaper.jinghua.cn.cliczic.com/html/2016-10/14/content_339809.htm report 1456 11日,两架东航飞机险些在上海虹桥机场的跑道发生碰撞,好在正在加速起飞的机长果断起飞,避免了惨剧。12日下午,中国民用航空局对事件进行了通报,经初步调查,这是一
(责任编辑:齐贺 UN656)
两河口镇 界河口镇 姚庄村 华电饭店 西坨村 高陂水库 天路通 大岞村 普昌镇 百景园 留福集镇 仰贤 黄坑乡 西流乡 官爷田 石狮市九三学社 陈店乡 勐堆乡 榆中县 花门镇 吴家山街道 东北四街 平谷区医院 浙江萧山区衙前镇 贾庄居委会
学生早餐加盟 北京早点小吃培训加盟 特色早点加盟店排行榜 连锁店加盟 早餐 加盟
五芳斋早餐加盟 早点餐饮加盟 早餐免费加盟 酒店加盟 北京早餐加盟
港式早点加盟 雄州早餐加盟电话 清真早餐加盟 河南早点加盟 特许加盟
加盟包子 学生早餐加盟 加盟 早点 早点小吃加盟网 早餐加盟店