https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq15r/d33.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

http://afm287.zacharybabin.com

http://7s7gyt.cdaibor.cn

http://rs2bta.aspnetnews.com

http://b3zfkk.810-taxi.com

http://a3xvnf.welchnh.com

http://mrcdtc.321ssl.com

http://yvx7nw.fcpccolumbia.com

http://eqo2pp.ngi3e.com

http://akzczt.shenzhenfood.com

http://3mguce.wjc-wish.cn

搜狐评论-搜狐网站> 时政评论
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

科级干部日进斗金 长期带病在岗监管何在

来源:综合 作者:红网
  • 手机看新闻
原标题:科级干部日进斗金 长期带病在岗监管何在
三剑客奇迹私服网站 更换机油、三滤的费用在400元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。

  从2002年起,张文先后担任广安市邻水县地税局和财政局“一把手”。在长达10余年的主要领导岗位上,张文收受120余人贿赂,多达300余次,金额高达800余万元;以入股和高利转贷等方式违规从事营利性活动,获利金额累计高达6000余万元。如果用平均法计算张文担任“一把手”的这12年,其每天的违纪违法所得高达1.5万余元,真可谓“日进斗金”。(10月12日《华西都市报》)

  习近平总书记多次强调,当官发财两条道,当官就不要发财,发财就不要当官。但贪官们仍然抱着侥幸心理前腐后继,只有身陷囹圄,他们才会假惺惺地忏悔一番。

  邻水县财政局长张文案发后忏悔所说,“如果可以重来,我钱也不想要,官也不想当,只想陪父母多散散步,陪儿子多聊聊天。”可是世上哪有后悔药呢,等到东窗事发再来忏悔有什么用处?

  张文虽说只是个科级干部,但是在邻水县来说,这个财政局局长却是个举足轻重的角色,是个众所周知的肥缺,很容易成为商人围猎的对象。正如新闻中介绍所言,“掌握一县财政大权的他,掌控着全县国计民生的重大项目、工程和财政资金大权,本地区财政资金的分配和流向,社会资源的直接分配。”像这样位高权重的财政局长,我们能说他是个小官吗?某种程度上而言,张文的职权比一些副县长还大。正因为张文的权力含金量高,如果自身律己不严,加之监管制度缺失,很容易成为腐败分子。其实张文在坐上邻水县财政局长位置前,作为该县地税局长的他已经腐败堕落了,大搞权钱交易捞取好处。而且张文带动家族腐败从中渔利,“其大姐利用其地税局长的职务便利,长期兼职税务代理、二手房代理等,从中获取暴利”。这真是一人得道鸡犬升天。

  也即是说,张文作为地税局长就是一个腐败分子,当上财政局局长后,只是变本加厉罢了。带病在岗,监管何在?正如张文所言,他始终对纪委反腐持怀疑态度,因为“以前多次伸手也没事。”张文可谓说出了绝大多数贪腐干部的心里话,他们认为纪委反腐是不得力的,是个摆设而已。

  地税局也好,财政局也罢,都配备了纪检书记,怎么就对局长的腐败行为视而不见呢?此外,张文带病提拔,财政局局长是他“想方设法”得到的,这其中或许涉及买官卖官行为,但新闻中却语焉不详。巨贪张文违纪被调查实属咎由自取,但是那些向他行贿的乡镇党委书记、乡镇长,曾经提拔他的上级也应该受到处分。只有这样,才能以儆效尤,遏制当地的腐败势头。当然最重要的,还是得加强权力的监督和制衡机制,纪检系统、新闻媒体等可谓任重道远。

  文/彭忠富

star.news.sohu.com false 综合 http://hlj.rednet.cn.cliczic.com/c/2016/10/13/4105603.htm report 1209 从2002年起,张文先后担任广安市邻水县地税局和财政局“一把手”。在长达10余年的主要领导岗位上,张文收受120余人贿赂,多达300余次,金额高达800余万元;
(责任编辑:齐贺 UN656)
庆丰路 华威南路 万芳桥北 草池乡 隆宝镇 小邓村 东台市金东台农场 平马镇 张贵庄街詹滨西里 红庙村村委会 山东城阳区流亭街办 东兴 汇源工业区总站 宋农乡 昭苏县 华宇购物广场 狮子林大街金狮家园 巴汉图 解放路中心小学 四会 安莪镇 胡日哈苏木 三门镇 于洪 高掌西村委会
早点加盟小吃 动漫加盟 雄州早餐怎么加盟 加盟早点车 早餐肠粉加盟
江苏早餐加盟 双合成早餐加盟 四川早点加盟 哪里有早点加盟 北京早点小吃培训加盟
安徽早点加盟 加盟 早点 北京早餐加盟 动漫加盟 特色早点加盟店排行榜
大福来早点加盟 安徽早餐加盟 春光早餐工程加盟 清真早餐加盟 江苏早点加盟