https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq339/7nt.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

http://5wn9xp.feipinchuli.com

http://d4quh1.010gold.cn

http://uiq5eb.yuanpifa.com

http://mvnyls.hbotpn.com

http://jwukng.ayajci.com

http://ifyjc6.hmdtek.com

http://d6lnqt.gzlvyou.cn

http://0r6zrj.iechosoft.net.cn

http://j0qktq.bdworkin.com

http://ax5sas.maijidh.com.cn

搜狐评论-搜狐网站> 文化评论
国内 | 国际 | 社会 | 军事 | 评论

韩春雨事件不能没有说法

来源:新京报 作者:于平
  • 手机看新闻
原标题:韩春雨事件不能没有说法
复古传奇1.76版 在2016年的全国两会上,她曾提出建议增加农民工代表人数。

  韩春雨被指造假事件继续发酵,10月10日晚,12名学者决定实名公开他们“重复”韩春雨实验方法的结果:“阴性的”、“不工作”等,实名对韩春雨提出质疑。

  而就在此前,韩春雨曾对媒体公开表态:“他们(指实验重复失败的科学家)要是愿意实名出来,我们就让重复实验成功的人实名出来。”现在,实名的人站出来了,球被踢回到了韩春雨脚下,他理当对自己的言论负责。科学家在面对争论时,以实名发声,用数据说话,应当是起码的学术规范。

  韩春雨所任职的河北科技大学也不能再沉默。作为大学,对于教师的学术成果本来就有评价监督之责。更不要说,韩春雨的相关研究就是在河北科技大学资助下完成的——据媒体报道,韩春雨在2007年作为杰出引进人才获得了河北科技大学第一批学科建设项目资助,2011年再次获得学科建设项目重点资助。

  大学拿纳税人的钱支持学术研究,当然无可厚非,但是当这样的研究被卷入争议,受到大量质疑时,作为大学有责任展开调查,给公众一个交代。

  这样的工作并不复杂,如果韩春雨的一些实验原始数据不方便公开,那么河北科技大学完全可以进行不公开的调查核实,甚至在大学方面的主导下,邀请权威学者参与,重做实验未必不可。如果说韩春雨公开重复实验成功的科学家可能会打扰到这些人的生活,那么由大学出面展开核实并公布结论,更为妥当。

  遗憾的是,早在今年8月初,河北科大曾回应媒体称,在一个月之内韩春雨将采取适当形式公开验证,但一直没有下文。相反,外界纷纷质疑之下,韩春雨的项目获批国家自然科学基金,入选河北“创世界一流学科建设项目”,投资上亿的河北科大基因编辑技术研究中心的建设项目启动,这些都显示出河北科大对舆论的无视和对韩春雨的铁腕支持。

  以沉默面对学术争议,这是对学术公信的巨大伤害。处理学术争议,学术共同体治理机制不可缺席。河北科大唯有依照学术管理规则尽快启动学术调查,方能平息争议。只要相关调查一日不启动,韩春雨就将一日背负着“造假嫌疑人”的身份。真相,它事关大学的声誉,事关学术的尊严,河北科大不可不慎!

  于平(媒体人)

star.news.sohu.com false 新京报 http://epaper.bjnews.com.cn.cliczic.com/html/2016-10/12/content_655194.htm?div=-1 report 1074 韩春雨被指造假事件继续发酵,10月10日晚,12名学者决定实名公开他们“重复”韩春雨实验方法的结果:“阴性的”、“不工作”等,实名对韩春雨提出质疑。而就在此前,
(责任编辑:齐贺 UN656)
打虎山路 北找子营 盘龙乡 北京工业大学 内厝镇 安樟村 马昌营镇 准东石油勘探开发公司 龙须巷 争胜乡 库莫乡 义全新街 建明村 肖马 和义东里第一社区 天清心座 东小口村委会 石洲中学 大姑村 汽车西站凯旋路 苗栗县 林南仓镇 洋市镇 桦林镇 乌山
广式早餐加盟 早餐连锁店 加盟特色早点 天津早点小吃培训加盟 上海早点加盟
上海早点加盟 早餐豆腐脑加盟 早点加盟项目 河北早餐加盟 特色早点加盟店
早点加盟连锁 上海早点加盟 特色早点小吃加盟店 湖北早点加盟 品牌早餐店加盟
上海早点加盟 湖北早点加盟 早点项目加盟 早点来加盟 哪里有早点加盟